CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SƠN

Website: http://www.phusontea.com/index.vip
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SƠN
http://www.phusontea.com/index.vip


 
Công trình: Nhà máy VIET NAM STANDARD FOOTWEAR (Giai đoạn 3)

Công trình: Nhà máy VIET NAM STANDARD...

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VIET NAM STANDARD FOOTWEAR - (Đài Loan)

Công trình: Nhà máy GAIN LUCKY VIETNAM

Công trình: Nhà máy GAIN LUCKY VIETNAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GAIN LUCKY VIỆT NAM (Trung Quốc)

Công trình: MYANMAR FIRST STATIONERY FACTORY

Công trình: MYANMAR FIRST STATIONERY FACTORY

Địa điểm : Kyeemyindaing Township - Yangon City - Myanmar