Giới thiệu
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Uy Việt tiền thân là Xí nghiệp Tư vấn và Thiết kế Xây dựng – Công ty Cổ phần Xây lắp Thương Mại 2 (ACSC) – Bộ Thương Mại.
Năm 1998 Xí nghiệp Tư vấn và Thiết kế Xây dựng được thành lập theo quyết định số 827/QĐTC ngày 25/9/1998, là đơn vị kinh tế trực thuộc Doanh nghiệp nhà nước: Công ty Xây lắp Thương mại 2 – Bộ Thương mại. Giấy đăng ký kinh doanh số 311510 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM

<div...
Công trình: Nhà máy VIET NAM STANDARD FOOTWEAR (Giai đoạn 3)

Công trình: Nhà máy VIET NAM STANDARD...

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VIET NAM STANDARD FOOTWEAR - (Đài Loan)

Công trình: Nhà máy GAIN LUCKY VIETNAM

Công trình: Nhà máy GAIN LUCKY VIETNAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GAIN LUCKY VIỆT NAM (Trung Quốc)

Công trình: MYANMAR FIRST STATIONERY FACTORY

Công trình: MYANMAR FIRST STATIONERY FACTORY

Địa điểm : Kyeemyindaing Township - Yangon City - Myanmar

CÔNG TY TNHH DONA VICTOR MOD MFG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DONA STANDARD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DONA PACIFIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DONA STANDARD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DONA PACIFIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DONA VICTOR MOD MFG

CÔNG TY TNHH DONA STANDARD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DONA PACIFIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DONA VICTOR MOD MFG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DONA PACIFIC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG VŨNG TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH DONA VICTOR MOD MFG

CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DONA STANDARD VIỆT NAM

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT KẾ SỐ 1(DECOFI)

CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGHĨA TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỢP LONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SƠN

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại TRADECO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT KẾ SỐ 1(DECOFI)

CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGHĨA TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỢP LONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SƠN

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại TRADECO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGHĨA TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỢP LONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SƠN

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại TRADECO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT KẾ SỐ 1(DECOFI)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỢP LONG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ SƠN

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại TRADECO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THIẾT KẾ SỐ 1(DECOFI)

CÔNG TY CP XÂY DỰNG NGHĨA TRUNG