» Công trình Công nghiệp
Công trình: Nhà máy VIET NAM STANDARD FOOTWEAR (Giai đoạn 3)

Công trình: Nhà máy VIET NAM STANDARD FOOTWEAR (Giai đoạn 3)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH VIET NAM STANDARD FOOTWEAR - (Đài Loan)

Công trình: Nhà máy GAIN LUCKY VIETNAM

Công trình: Nhà máy GAIN LUCKY VIETNAM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GAIN LUCKY VIỆT NAM (Trung Quốc)

Công trình: MYANMAR FIRST STATIONERY FACTORY

Công trình: MYANMAR FIRST STATIONERY FACTORY

Địa điểm : Kyeemyindaing Township - Yangon City - Myanmar

Công trình: Trung Tâm PCC

Công trình: Trung Tâm PCC

Chủ đầu tư: Công ty TNHH DONA PACIFIC VIETNAM (Đài Loan)

Công trình: Nhà máy E-TOP VIETNAM

Công trình: Nhà máy E-TOP VIETNAM

Chủ đầu tư : Công ty TNHH E-TOP Việt Nam (Đài Loan)