» Giám sát xây dựng
Công trình: Nhà văn phòng công ty Thuốc Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC)

Công trình: Nhà văn phòng công ty Thuốc Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC)

Chủ đầu tư: Công ty Thuốc Bảo vệ thực vật Sài Gòn

Công trình: Nhà xưởng Thủy tinh TRƯỜNG VĨNH PHÁT

Công trình: Nhà xưởng Thủy tinh TRƯỜNG VĨNH PHÁT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trường Vĩnh Phát

Công Trình: Nhà máy Giày dép Nghiệp Phát

Công Trình: Nhà máy Giày dép Nghiệp Phát

CĐT: Công ty TNHH Nghiệp Phát (VN)