» Công trình Quy hoạch
Quy hoạch chi tiết Ctrình Trường Giáo dục Đào tạo giải quyết việc làm số 5

Quy hoạch chi tiết Ctrình Trường Giáo dục Đào tạo giải quyết việc làm số 5

Chủ đầu tư: Lực lượng TNXP TP.HCM

Công Trình: Quy hoạch chi tiết khu Tái định cư Long Cang - Long Định

Công Trình: Quy hoạch chi tiết khu Tái định cư Long Cang - Long Định

Chủ đầu tư: Cơ quan xét duyệt: UBND Huyện Cần Đước - Tỉnh Long An

Công trình: PA Quy hoạch Sân Golf MŨI ĐÁ GIĂNG, Tinh Bình Định

Công trình: PA Quy hoạch Sân Golf MŨI ĐÁ GIĂNG, Tinh Bình Định


Công Trình: Quy hoạch Khu tái định cư Trường Bình

Công Trình: Quy hoạch Khu tái định cư Trường Bình

Cơ quan xét duyệt: UBND Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An

Công trình: Chợ Đầu Mối Nông Sản Chất Lượng Cao tỉnh Lâm Đồng

Công trình: Chợ Đầu Mối Nông Sản Chất Lượng Cao tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Sở Du lịch Thương mại tỉnh Lâm đồng.