» Thẩm tra thiết kế
Công trình: Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cơ sở Trần Bình Trọng

Công trình: Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại - Cơ sở Trần Bình Trọng

Chủ đầu tư : Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Công trình: Nhà máy sản xuất bếp gaz RINNAI

Công trình: Nhà máy sản xuất bếp gaz RINNAI

CĐT: Công ty TNHH RINNAI VIỆT NAM